Terminy Kursów

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zakończenia kwarantanny uruchamiamy zajęcia stacjonarne.
Jeśli kwarantanna będzie przedłużona – odbędą się one w systemie online.

VI - Czerwiec

❤ 16.06 – 30.06.20r.

VII - Lipiec

❤ 16.06 – 30.06.20r.

VIII - Sierpień

❤ 16.06 – 30.06.20r.